Ny på Barks

070-2618367

Stationsgatan 15

ny på Barks


Alla är välkommna till Barks från att man börjat i åk7 tills man fyller 21 år.


Som ny ungdom på barks kommer du få träffa en fritidsledare som går igenom våra förhållningsregler efter det skriver du på ett avtal. Avtalet underlättar för oss att se vilka medlemmar vi har.


Barks är en DROGFRI miljö och vi ska hjälpas åt att hålla det så.

Förhållningsregler


*"Checka in" hos personalen i entrén


*Jackor och väskor hängs upp på krokar vid trapporna alt läggs i skåp.


*inga energy drycker i BARKS lokaler (får lämnas i väskan/jackan)


*Boka aktiviteter hos ansvarig personal (Biljard, musikstudio, stilla rummet, gym, Tv-spel, pingis)


*Inget häng i Cafét


*Inga låsta dörrar (personal låser/låser upp)


*en och en på toaletterna


*15 meter rökgräns


*Följ och respektera de regler som gäller för varje rum ( lapp sitter på väggen)


*sista halvtimman gemensam städning. alla hjälps åt


* Personalen sköter musiken. Lämna önskemål om musik till personalen


* Spelfria timmar kan förekommaNär vi gått igenom förhållningsreglerna skriver vi avtal.
Avtal för besökare


* Vid misstanke om alkohol eller droger kontaktas närmaste anhörig/vårdnadshavare och du blir avstängd en månad från Barks/FSG


*Våld/hot om våld, Racism eller mobbning medför längre avstängning. Tidsomfattningen avgörs i samtal med personal. Situationen avgör.


*Personalen har rätt rätt att ta alkotest när som helst under kvällen. Vägran att blåsa räknas som Rött/possitivt.


*Förädrar kontaktas när mindreårig setts röka utanför Barks/Fsg


*Om jag bryter mot Barks/Fsg:s regler och inte lyssnar på tillsägelse blir jag hemskickad/utskickad resten av kvällen.


Namn:

Personnummer(ej 4 sista):

eget tel nr:

vårdnadshavare/närmast anhörig:

vårdnadshavare/närmast anhörig tel nr:Datum...

Underskrift


070-2618367

Stationsgatan 15, 872 30 Kramfors


Copyright © All Rights Reserved